Servicecenter - Karlskoga kommun

Servicecenter kan svara på frågor och hjälpa dig att komma i kontakt med rätt person eller funktion i kommunen.

Du kan också ta kontakt med Servicecenter via telefon, e-post eller genom ett besök i kommunhuset.
Telefon: 0586-610 00
E-post: info@karlskoga.se
Besöksadress: Katrinedalsgatan 4, Kommunstyrelsens hus

Kontaktuppgifter
Uppgifterna används om vi behöver ha kompletterande information eller har frågor
Kontaktuppgifter