Historien om Alfred Nobels riktiga hem och om Nobelpriset

Historien om Alfred Nobels riktiga hem har en stor betydelse för Nobelpriserna. Kampen om att ta hand om Nobels testamente stod mellan Sverige och Frankrike. Tre hästar i ett stall var det som avgjorde vad som sedan utnämndes till Alfred Nobels riktiga hem.