Karlskoga kyrka

Karlskoga kyrkan stod färdig i början på 1600-talet och hade en friliggande klockstapel. Under 1600-talet byggdes kyrkan till, bland annat med läktare. Den äldsta kyrkan byggdes om och blev sakristia. Kyrkan försågs även med torn och den spånkläddes. Spånen fick olika utseende beroende på från vilken gård spånen kom.

År 1705 upptäcktes att kyrkans väggar gick isär och kyrkan var på väg att falla omkull. En ombyggnad fick göras och kyrkan fick på det stora hela utseendet den har idag - även om flera stora renoveringar har gjorts under de 300 år som förflutit. Här är Selma Lagerlöf konfirmerad.