Flygbild över Karlskoga

Karlskoga, Möckeln till höger i bilden.