20 största företagen i Karlskoga

Företagen är sorterade på antal anställda

Saab Dynamics Aktiebolag

Cambrex Karlskoga Aktiebolag

Bharat Forge Kilsta AB

BAE Systems Bofors AB

Maintpartner AB

EURENCO Bofors Aktiebolag

Recipharm Karlskoga AB

Nobeli Business Support Aktiebolag

PartnerTech Karlskoga Aktiebolag

Kronhallen Butik AB

Moelven Valåsen Aktiebolag

Essens AB

Saab Bofors Test Center Aktiebolag

Karlskoga Kraftvärmeverk AB

Scana Steel Booforge AB

H. Einarsson Byggnads Aktiebolag

Karlskogahem AB

Karlskoga CNC Quality Aktiebolag

Vishay Nobel Aktiebolag

Moelven Valåsen Wood Aktiebolag

Siffror från maj 2019