Vart går dina skattepengar?

Så här använder kommunen hundra kronor av karlskogabornas skattepengar:

 • Kommunalskatt 22 procent
 • Omsorg om äldre och funktionsnedsatta 35
 • Grundskola 22
 • Förskola och skolbarnomsorg 11
 • Individ- och familjeomsorg 8
 • Kultur- och fritidsverksamhet 5
 • Gymnasieskola 10
 • Gator, parker och samhällsplanering 4
 • Arbetsmarknadsåtgärder och övrig utbildning 2
 • Miljö, hälsa, räddningstjänst 2
 • Politisk verksamhet 1