Toppresultat i företagsklimat för Karlskoga kommun

I den årliga undersökningen Nöjd kund index (NKI) som utförs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) tillsammans med Stockholm Business Alliance (SBA) mäts företagsklimatet i Sveriges kommuner. Karlskoga kommun visar ett mycket positivt resultat och hamnar på plats 19 av 173 i hela Sverige, och första plats i Örebro län.

Resultatet i undersökningen baseras på de svar företagare i Karlskoga lämnat i den enkät som skickas ut av SKR och SBA. Målet för mätningen är att få gröna staplar inom samtliga myndighetsområden. De myndighetsområden som mäts är: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

Karlskoga på plats 19 i Sverige

Karlskoga kommuns totala NKI-värde har ökat jämfört med 2018 då NKI-värdet var 74. Nu är värdet på NKI 78. Gränsen för grön stapel börjar vid NKI 70. Värdet gör att Karlskoga kommun placerar sig på plats 19 av 173 deltagande kommuner i Sverige, och första plats i Örebro län.

- Jag är såklart oerhört stolt över resultatet, vi har arbetat hårt för att nå de här siffrorna, säger Linda Brunzell, ordförande i myndighetsnämnden.

Linda Brunzell nämner några exempel på det arbete som gjorts för att nå positiva resultat.

- Vi granskar de ärenden som kommer in så att de som söker känner att vi fattar rättssäkra beslut. Vi har också infört drop in-tider för att öka tillgängligheten för våra företagare och medborgare. Vi vill uppfattas som en servicepartner, och med namnbytet tillväxt- och tillsynsnämnden ser jag fram emot nästa års resultat då vi har som mål att öka ytterligare.

Aktivt förändringsarbete med näringslivet

Under 2019 har Karlskoga kommun aktivt bjudit in till dialog och startat ett gemensamt förändringsarbete tillsammans med näringslivet i Karlskoga.

- Det är förstås väldigt glädjande att företagen som haft kontakt med Karlskoga kommun är så nöjda med den service, med det bemötande och den professionalism de mött från alla våra duktiga handläggare på myndighetssidan, säger Kalle Selander, näringslivschef i Karlskoga kommun.

- Men samtidigt är det också exakt det de har rätt att förvänta sig. Den här höga nivån ska vara ett normaltillstånd. Vi är här för företagens skull, inte tvärtom, avslutar han.